Eilandsoos

Op inspiratie van de Leyden Academy is in het najaar van 2016 een Eilandsoos ontstaan.

De doelstelling van de Eilandsoos was en is om met name de oudere Waardeilandbewoners met elkaar in contact te brengen. Het aantal ouderen op het Waardeiland is relatief hoog. Ook jongeren zijn echter welkom. We willen vooral met elkaar een levendige en leefbare wijk realiseren. Daarbij is het in de eerste plaats van belang elkaar te leren kennen, zodat mocht het nodig zijn er geen drempel is om hulp van buren of medeleden van de soos in te roepen.

We zijn immers in deze tijd steeds meer op elkaar aangewezen en dat geldt zeker ook voor de ouderen. De soos heeft de vorm gekregen van een maandelijkse bijeenkomst op de derde donderdag van de maand van 16.30 tot 18.30 uur en wordt gehouden in De Punt bij de jachthaven hier op het eiland. Bij mooi weer worden de bijeenkomsten gehouden op het terras van De Punt.

Deze soos past in het beleid van de gemeente om de sociale samenhang en de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Daarom wordt de soos door de gemeente ondersteund met een subsidie. Daarmee kunnen de kosten van de zaalhuur worden gedekt. De deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomsten elkaar ontmoeten en in gesprek gaan onder het genot van een drankje. Die drankjes zijn overigens voor eigen rekening.

Dikwijls wordt tijdens de bijeenkomst een korte presentatie gehouden door een van de deelnemers aan de soos of een spreker van buiten. De thema’s zijn zeer verschillend zoals een boek, een onderwerp dat op het eiland speelt , een thema verbonden met het (beroeps) leven van iemand op het eiland, maatschappelijk onderwerpen bijv. over zorg en welzijn, veiligheid, film/diapresentaties, kunst, ontwikkelingen in de taal, de woning bij het ouder worden, de energietransitie e.d.

In de loop van de jaren zijn 33 presentaties gehouden. De presentatie en de discussie erna is beperkt tot maximaal 40 minuten, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor ontmoeting en gesprek.

Belangstelling? Kom langs op de derde donderdag van de maand vanaf 16.30 uur. Aanmelden is niet nodig.