Bestuur

Het op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aangewezen bestuur van de vereniging ligt momenteel bij de volgende bewoners:

 

Vacature - Voorzitter ( voorzitter@waardeiland.nl )

Vacature - Secretaris ( secretaris@waardeiland.nl )

Geert Slegtenhorst - Penningmeester ( penningmeester@waardeiland.nl )

Vacature - Bestuurslid Activiteiten ( activiteiten@waardeiland.nl )

Vacature - Bestuurslid ICT ( ict@waardeiland.nl )