Lidmaatschap

Vereniging Waardeiland kent 2 soorten lidmaatschap en het donateurschap:

Het lidmaatschap voor eigenaren en huurders van huizen en appartement op het Waardeiland. Dit lidmaatschap kost € 20,- per jaar (in 2021) en geeft u toegang tot de gehele website, alle evenementen en de Algemene Leden Vergadering (ALV) waar u als hoofdlid ook stemrecht heeft.

Daarnaast is er een gratis lidmaatschap voor huisgenoten van mensen met een hoofdlidmaatschap. Dit lidmaatschap geeft ook toegang tot de gehele website en de evenementen inclusief de ALV, echter geeft dit lidmaatschap geen stemrecht.

Het donateurschap van de Vereniging Waardeiland. Dit kost € 20,- per jaar (in 2021) en geeft u toegang tot de gehele website, alle evenementen met uitsluiting tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) waar u dan ook geen stemrecht heeft.

Ieder lid en donateur krijgt de maandelijkse nieuwsbrief en kan zich zelfstandig inschrijven voor evenementen en activiteiten via onze website.

Kies hier uw lidmaatschap / donateurschap:

Ik ben eigenaar of huurder van een woning op het Waardeiland en wil lid worden voor € 20,- (voor 2021) per jaar

Ik woon bij iemand in huis die al een betaald lidmaatschap van Vereniging Waardeiland heeft en wil mij inschrijven voor het gratis lidmaatschap

Ik wil graag donateur van de Vereniging Waardeiland worden voor € 20,- (voor 2021) per jaar. Ik heb dezelfde rechten als ieder lid met uitzondering van stemrecht tijdens ledenvergaderingen.

Bekijk hier de folder.