Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Waardeiland één van de veiligste wijken van Leiden

Paul Willems
28 februari 2018

Ieder jaar vraagt het bestuur aan wijkagent Ruud Gijbels om een overzicht van meldingen op en over het Waardeiland. Deze meldingen kunnen bestaan uit officiele aangiftes, telefoontjes naar het alarmnummer, maar oom uit tweets of andere berichtgeving die door de politie wordt opgenomen. Door deze meldingen jaar op jaar met elkaar te vergelijken krijgen we een overzicht van de veiligheid in onze wijk.

In 2017 waren er minder dan 50 registraties. IN sommige gevallen zijn er verschillende registraties die terug te leiden zijn naar één incident. Zo'n incident wordt als melding getelt. De volgende zaken vallen op:

  1. 3 inbraken of diefstallen uit een auto en 1 keer melding van vernieling aan een auto. Dat is véél minder dan de 15 meldingen van autoinbraak vorig jaar.
  2. 2 keer melding van een inbraak en diefstal in een woning. Echter beide keren betroft het vermoedelijk een insluiping of een bekende en is er geen daadwerkelijk (in)braakschade vastgesteld. Bij één van deze diefstallen uit de woning zijn wél enkele aanhoudingen verricht.
  3. 4 keer is er een verdachte situatie gemeld maar dat heeft niet geleid tot het aantreffen van een dergelijke situatie. Er werd bijvoorbeeld gemeld dat er gecollecteerd werd terwijl met vermoedde dat dat niet officieel was. Gebleken is dat de collectant wel degelijk aan alle regels voldeed.
  4. Nieuw dit jaar zijn 3 meldingen van burenruzie

In 2017 zijn er helemaal geen diefstallen of vernielingen van fietsen, bromfietsen of boten gemeld. Alles bij elkaar is Waardeiland één van de veiligste wijken van Leiden. Maar de meldingen over woninginbraak zonder braakschade tonen wel aan dat iedereen moet blijven opletten dat deuren en ramen goed worden afgesloten, ook als de woning maar kort wordt verlaten.